Copyright

Californischeweg 6, 5971 NV Grubbenvorst

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van James Autoservice Camps dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van James Autoservice Camps deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.